Dalších devět let

Meditace na očištění od minulosti a procítění sebelásky

Chcete-li, pojďte se mnou.

Zavřete oči, klidně plynule dýchejte, povolte svaly na obličeji, uvolněte hlavu, krk, ramena, paže, hrudník, bříško, záda, pánev, stehna, lýtka, kotníky.

Obklopte se bílým zářivým světlem, které proniká do každé buňky vašeho těla a všechny buňky se regenerují a obnovují. Světlo nese speciální kód, který je jen Váš a často ho skrýváte.

Bílé světlo se proměňuje na červené, vdechněte toto nádherné světlo a nechte ho proniknout do každé buňky.

Světlo se nyní proměňuje na oranžové a rozlévá se Vaším tělem.

Pomalu se mění na žluté zářivé světlo a Vy ho pomalu a plynule vdechujete.

Pozvolna k Vám připlouvá jemné zelené světlo. Nechte ho prostoupit celým tělem.

Nyní jste připraveni přijmout jasné, léčivé modré světlo.

Indigově modré světlo vstupuje do oblasti třetího oka a to se pomalu otevírá. Třetím okem zahlédneme nádhernou fialovou bránu a za ní zelenorůžové schody. Po nich pomalu vystoupáme do kruhové místnosti. Zde jsou jen obrazy, znázorňují to, co jsme v minulosti prožili. Detailně si je prohlédněte. Je na nich znázorněno, co vaše duše prožila. To dobré i to špatné.

Postavte se doprostřed kruhové místnosti a přivolejte k sobě anděly. Každý anděl má pohár s barevnou vodou. Andělé omývají všechny obrazy a tak léčí všechny vzpomínky. Obrazy se proměňují a čisté obrazy vaše duše přijímá.

Nyní jste ochotni propustit vzpomínky a opustit staré vzorce chování. Archanděl Gabriel plní pohár léčivou modrou vodou a čistí každou buňku vašeho těla. Nakonec duhovou vodou omyje celou místnost.

Pomalu a nahlas řekněte: „Propouštím a přijímám svou minulost“

Nyní i s anděly opustíme kruhovou místnost a vydáme se na další cestu. Stojíme na úpatí hory a chystáme se vystoupit až na vrchol. Odpočíváme u ohně, zabaleni v dece, díváme se do plamenů a nasloucháme andělům, kteří rozprávějí o svých zkušenostech. Pozorně jim naslouchejte, co Vám chtějí sdělit.

Vydáme se na cestu. Je veliká zima, jste zabaleni do kožichu, nebe je plné hvězd, jste téměř u cíle. Na vrcholku hory září veliké křišťálové srdce. Přistoupíme k němu, dotkneme se ho. Srdce se roztříští na milióny kousků a na Vás padá jemný déšť duhové vody, hvězdy září jasněji a ve Vás se probouzí čistá láska.

Každá kapka křišťálové vody Vám přináší nějaké poselství.

Můžete vyslovit svá přání, nebo využijte moje myšlenky.

V duchu či nahlas si říkejte:

Přijímám tuto čistou lásku, přijímám sebe sama a hluboce se miluji.

Jdu za svými sny.

Jsem zcela jedinečná.

Je mi dopřána hojnost všeho.

Žiji podle svých představ.

Oceňuji se.

Poznávám se  pracuji na sobě.

Odbourávám všechny své strachy.

Žiju v rovnováze těla i duše.

Jsem nádherná, cenná a důležitá, věřím si.

Jsem tvořivá a nápaditá.

Přijímám pomoc a inspiruji se u druhých.

Jsem silná.

Projevuji lásku a také ji přijímám.

Můj život je naplněný radostí.

Zhluboka se nadechněte, pozvolna plynule vydechněte. Vraťte se zpět do fyzického těla.
Otevřete oči a buďte tu opět se mnou.
Miluji Vás.         

Vaše     
Jaromíra